Thursday, January 15, 2015

bila terlalu banyak makan budi, nak bersuara lebih pun takut. takut dikata tak mengenang budi. bila tak bersuara, dikata tak ambil peduli. pendam memendam, makan hati berulam jantung.
kalau pun tak bersetuju, tak pernah diluahkan atas rasa hormat. kalau pun tak menyenangkan, ditelankan sahaja.
kenapa begini jadinya? ke mana perginya suara yang dulunya lantang? ke mana perginya keinginan untuk mempertahankan apa yang dimahu? atas sebab usiakah maka perubahan ini berlaku? atas sebab kematangankah? penakutkah?
kalau orang lain susah untuk faham, apa lagi aku?